Binariumda nädip ýazylmaly we pul goýmaly
Gollanmalar

Binariumda nädip ýazylmaly we pul goýmaly

Binarium Broker web sahypasyna hoş geldiňiz. Indi Binarium söwda dellaly bilen hasaba alyş sahypasynda. Binarium platformasy 2012-nji ýyldan bäri söwda bazarynda bolup, dünýäde 50 müňden gowrak söwdagäri bar. Dellalyň artykmaçlygy, ABŞ, Kanada we Ysraýyldan başga ähli ýurtlardan söwdagärleri kabul etmegidir. Şeýle hem gözden geçirilişde, iň az 5 $ goýum we iň pes jedel 1 $ ýa-da hasap walýutasyna deň bolan söwda bilen başlap bilersiňiz.