• სარეკლამო პერიოდი: 2020 წლის 31 დეკემბრამდე
  • აქციები: 100% დეპოზიტის ბონუსი
  • სარეკლამო პერიოდი: 2020 წლის 31 დეკემბრამდე
  • აქციები: $10
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 50% პირველი ანაბარი