• תקופת המבצע: ‫ עד 31 בדצמבר 2020
  • מבצעים: ‫ בונוס הפקדה של 100%.
  • תקופת המבצע: ‫ עד 31 בדצמבר 2020
  • מבצעים: ‫ $10
  • תקופת המבצע: ‫ ללא הגבלה
  • מבצעים: ‫ 50% הפקדה ראשונה