Tiền thưởng Binarium cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn - Tiền thưởng 100%

Tiền thưởng Binarium cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn - Tiền thưởng 100%
  • Thời gian khuyến mãi: Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
  • Khuyến mại: 100% tiền thưởng tiền gửi

Binarium luôn ủng hộ quyết tâm của bạn bằng phần thưởng đặc biệt cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn. Nhận 100% tiền thưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn trên 50 USD sau 3 bước đơn giản.

Có sẵn cho
tất cả các nhà giao dịch mới của Binarium

Ngày kết thúc
Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cách nhận
1. Đăng ký tài khoản , Nếu bạn chưa có tài khoản..
2. Gửi tiền - Nạp tiền vào tài khoản của bạn từ 50 USD trở lên.
3. Nhận 100% tiền thưởng và bắt đầu giao dịch!
Tiền thưởng Binarium cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn - Tiền thưởng 100%
Rút tiền
Không thể rút tiền thưởng, chỉ có thể rút lợi nhuận

Thông tin thêm
1. Các điều khoản và điều kiện chung được áp dụng.
2. Vui lòng hỏi bộ phận hỗ trợ của họ để biết thêm thông tin.

Thank you for rating.